Gespecialiseerde kinesiologie

Ben je benieuwd naar wat het onderbewuste via jouw lichaam communiceert, dan ben je bij gespecialiseerde kinesiologie op de juiste plek?

Via ‘spiertesten’ wordt informatie verkregen en via – voor de practitioner ‘eigen’ – aangeboden correctiemethoden dienen ter verandering van de verkregen informatie, opdat jij als testpersoon neurologisch te situatie anders gaat ervaren.

Iedereen heeft zijn eigen-aardigheden. En als practitioner ben je altijd meer genegen naar een bepaalde vorm van correctiemethode dan een andere. Zo zal een homoeopathisch getrainde spiertester graag correcties op homoeopathische wijze aanbieden, een voedingspecialist voedingcorrecties voorstellen etc. etc. etc.

Categorieën

  • Geen categorieën

  • 161
  • 4.221
  • 209